Integratie-Soverex

 

 

KENNISGEVING  INTEGRATIE

 

KVDS.be BVBA  -  SOVEREX NV

 

 

 

Merksem, 1 februari 2018

 

 

Geachte Mevrouw, Meneer,

Beste relatie,

 

 

Ondergetekenden, Bert Smets en Kurt Vanderspinnen, zijn zeer verheugd om U de uitbreiding van het kantoor KVDS.be te mogen aankondigen, en dit door de integratie van de activiteiten van SOVEREX, geleid door dhr. Yves Verbeeck.

 

De activiteiten van SOVEREX NV worden integraal overgenomen door KVDS.be BVBA, en dit vanaf 1 februari 2018. De activiteiten van beide vennootschappen sluiten perfect bij elkaar aan, zodat wij ervan overtuigd zijn dat door de bundeling van de krachten onze marktpositie verstevigd wordt. Hierdoor is KVDS.be in staat de dienstverlening verder te optimaliseren en uit te breiden.

 

Deze integratie impliceert eveneens dat dhr. Yves Verbeeck vanaf 1 februari deel uitmaakt van het KVDS.be team. Hij blijft volledig actief als expert, en met zijn jarenlange ervaring versterkt hij ons team van experten, daarbij geruggesteund door onze sterke administratie.

 

Voor de praktische werking heeft deze integratie geen belangrijke gevolgen voor U.

Volledigheidshalve voegen wij hierbij een overzicht met alle contactgegevens.

 

KVDS.be, met hoofdzetel te Antwerpen, heeft vanaf heden dan ook een vestiging te Brugge, Pathoekeweg 9B.

 

Op deze wijze kunnen wij, nog meer dan voorheen, een zeer snelle en flexibele dienstverlening garanderen.

 

Wij kijken met vol vertrouwen uit naar een verdere succesvolle samenwerking.

 

 

 

Bert Smets                                                                            Kurt Vanderspinnen